Snöfjällets Coffee (Ronja)

Ronjas husse berättar att hon haft många fågelsituationer i höst och idag fälldes första fågeln efter några stånd på orre.