Två hundar till är HD-fria i kullen Tindra/Scott.

Snöfjällets Daenerys och Snöfjällets Diva

Så roligt att Snöfjällets Daenerys, Greta och Snöfjällets Diva, Sally är HD fria, HD B. Grattis till Gretas ägare Oliver och Runa och Sally ägare Maria och Rikard.