HD resultat Novas sista kull

Vilka fantastiska valpköpare som samtliga fem har ställt upp och röntgat sina hundar.

Resultatet blev bra, se tabell 1. Genomsnittliga HD-index för kullen blev bättre än det som uppskattades vid parningen. Två är röntgade i Bollnäs hos Öyvind, två är röntgade i Vännäs och vår Bea är röntgad i Piteå (Pet Vet). Tiken med en C-höft bröt ett bakben som valp, vi kan nog anta (utan att vara säkra) att miljön spelat roll i det fallet. Det var faktiskt den första och enda avkomman med C höft som Nova fått på 14 röntgade avkommor, totalt har hon 20 avkommor på 3 kullar.

Tabell 1. HD resultat Nova Rizzo avkomma

Tabell 2 visar statistik för Novas avkomma jämfört med rasgenomsnitt. Vi är nöjda med 93% HD fria avkommor efter Nova.

Tabell 2.

Eftersom vi nu via SKK har tillgång till HD-index som är ett bra verktyg i avel så får vi hoppas att allt fler uppfödare är seriösa och jobbar för att avkommor blir röntgade. Sen så måste givetvis HD-index användas av uppfödarna och dessutom med förstånd för att det ska bli en förbättring. Ska bli intressant att följa…